Jak możesz pomóc
Newsletter zapisz się
what a humorous this YouTube record is I'm still laughing, babyliss pro perfect curl therefore where can i do it amuse assistance. Woolrich Outlet as I wish for apt learn more and more regarding all recipes of cooking. babyliss perfect curl since I don desire apt fail to take this series. Isabel Marant Its fastidious funny YouTube movie I all go apt expenditure a fast visit YouTube network site among favor of humorous videos, Isabel Marant Sneakers Today YouTube movie tutorials quality namely more improved and enhanced, Hollister outlet whatsoever I think YouTube is the finest. chanel espadrilles its my good luck apt work to discern this website and finding these awesome YouTube movie tutorials. Cheap Supra ShoesI retard your fashionable material regularly. Your humoristic manner namely humorous keep doing what you're doing!

Praktyczne wskazówki

 

Rób plany działania organizacji
Naprawdę warto robić roczne i wieloletnie plany działań (co chcemy zrobić i jak chcemy to sfinansować). Pozwalają one zapanować nad chaotycznymi lub przypadkowymi zdarzeniami oraz racjonalnie podejmować decyzje finansowe, co ważne jest zwłaszcza dla zarządzających finansami. Plan ułatwia np. „zapanowanie” nad działaniami prowadzonymi w ramach tzw. działalności odpłatnej (przekroczenie pewnych limitów może skutkować nieplanowanym „wpadnięciem” w tryb działalności gospodarczej).
 
Czytaj umowy, zanim je podpiszesz
Wielu kłopotów organizacje pozarządowe mogłyby niknąć, gdyby uważnie czytały podpisywane przez siebie umowy. Na przykład w umowach dotacyjnych są np. zawarte nieoczywiste zobowiązania, związane z promocją projektu lub wydawaniem pieniędzy w określony sposób, które – jeśli nie zostaną wykonane prawidłowo i w terminie – mogą skutkować nawet koniecznością zwrotu dotacji (niekiedy z odsetkami). W umowach najmu lokalu mogą znaleźć się restrykcje związane z użytkowaniem lokalu przez inne podmioty lub ograniczeniem możliwości prowadzenia działalności do określonej branży, np. tylko klub dla dzieci.
 
Przechowuj dokumenty
W tym: uchwały zarządu, walnego zgromadzenia członków, upoważnienia, umowy dotacyjne, ze sponsorami, na wynajem, umowy z pracownikami, rachunki i faktury. Trzeba będzie je przedstawić podczas ewentualnej kontroli. Organizacja, która zatrudnia pracowników, ma obowiązek przechowywać dokumenty pracownicze, tak jak inni pracodawcy.
 
Czytaj sprawozdanie finansowe
Sprawozdania finansowe, zwane potocznie bilansem, wydaje się trudne do zrozumienia osobom nieznającym podstaw rachunkowości. Jednak warto poszukać wśród organizacji wpierających lub po prostu wśród znajomych kogoś, kto będzie potrafił je przeczytać – zanim zostanie ono przyjęte przez zarząd (lub walne zgromadzenie członków). Kilka rzeczy na które warto zwrócić uwagę, to m.in.: zgodność pozycji po stronie kosztów i przychodów (np. jeśli otrzymaliśmy dotację, jest ona naszych przychodem, ale również kosztem – gdyż wydaliśmy pieniądze na jej realizację); koszty zaksięgowane jako administracyjne nie powinny być wyższe niż koszty merytoryczne; wszelkie „odstępstwa” lub niepokojące fakty powinny być wyjaśnione w informacji dodatkowej (np. wyjaśniamy zamknięcie roku stratą: organizacja zainwestowała środki w przedsięwzięcie, które zwróci się w następnym roku).
 
Dbaj o wolontariuszy, sponsorów, klientów
W codziennej pracy można zapomnieć o tym, że warto od czasu do czasu podziękować tym, którzy nas wpierają lub dla których pracujemy. Ważniejsze od rozesłania kolejnej partii kubków z logo wydaje się spotkanie przy herbacie i cieście, np. z okazji Dnia Wolontariusza.
 
Dbaj o przejrzystość
Najprostszym sposobem na przejrzystość jest coroczne sporządzanie i publikowanie, np. na stronie internetowej, raportu rocznego, który zawiera informacje finansowe i merytoryczne o działaniach organizacji. W największym skrócie: powinny być to informacje o tym, skąd organizacja ma pieniądze(i ile ich ma) i na co je wydaje, a także do kogo kieruje swoje działania. Dobrym zwyczajem jest też udostępnienie statutu, namiarów kontaktowych do władz organizacji.
 
Pozwól się zobaczyć
Każda, nawet najmniejsza organizacja, pozarządowa, powinna mieć stronę w internecie. To najtańszy i najbardziej demokratyczny sposób poinformowania o swoim istnieniu. Stosunkowo łatwo jest znaleźć darmowe, proste narzędzia do zrobienia choćby strony – wizytówki. Tam powinny znaleźć się dane kontaktowe, informacje o zarządzie, statut, raport roczny i podstawowe informacje o działaniach. Ten podstawowy zakres informacji automatycznie buduje zaufanie i dobry wizerunek stowarzyszenia czy fundacji, która nie ma niczego do ukrycia. Ze względu na ogromną popularność, także wśród mediów i urzędów, polecamy również aktualizowanie i rozszerzanie informacji o organizacji w internetowej bazie ngo.pl (bazy.ngo.pl) oraz o przysyłanie aktualności do największego portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.
 
Buduj swój „odpowiedzialny” wizerunek
Od organizacji oczekuje się „więcej” – ponieważ działają dla dobra społecznego, oczekuje się, że będą ponadprzeciętnym wzorem w wielu kwestiach.
 
Dobrze by było, gdyby organizacje pamiętały o
- podstawowych działaniach proekologicznych i etycznych: segregacja śmieci w biurze, siedzibie; kupowanie produktów wielorazowego użytku, przemyślane decyzje promocyjne (grzechem wielu organizacji jest produkowanie bezużytecznych gadżetów promocyjnych), kupowanie kawy i herbaty fair trade itd.
- wypracowaniu standardów działania: mogą one dotyczyć usług i produktów organizacji (np. mogą być to zasady dotyczące tego, jak z należytym szacunkiem udzielić pomocy potrzebującym; jakie jest minimum, pozwalające uznać, że porada, pomoc, informacja itp. zostały udzielone prawidłowo). Standardy mogą opisywać także wybory organizacji (czy korzysta ona np. ze wsparcia koncernów tytoniowych, firm produkujących alkohol, firm mocno degradujących środowisko itd.)
- szacunku dla różnych postaw światopoglądowych
- tzw. „włączaniu” (czyli postawie odwrotnej do „wykluczania”). Postawa taka obejmuje zarówno przystosowanie strony internetowej do potrzeb niedowidzących, ociemniałych, a siedziby do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo, jak i myślenie o równym udziale kobiet i mężczyzn we władzach organizacji lub też o możliwości zatrudniania osób, które są szczególnie narażone na bezrobocie albo korzystania z usług oferowanych np. przez spółdzielnie socjalne.
Fundacja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się ul.Woronicza 31 lok. 254, 02-640 Warszawa
tel.: +48 22 327 61 39 fax: +48 22 327 61 30 e-mail: biuro@zdrowestarzenie.org
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych