Jak możesz pomóc
Newsletter zapisz się
what a humorous this YouTube record is I'm still laughing, babyliss pro perfect curl therefore where can i do it amuse assistance. Woolrich Outlet as I wish for apt learn more and more regarding all recipes of cooking. babyliss perfect curl since I don desire apt fail to take this series. Isabel Marant Its fastidious funny YouTube movie I all go apt expenditure a fast visit YouTube network site among favor of humorous videos, Isabel Marant Sneakers Today YouTube movie tutorials quality namely more improved and enhanced, Hollister outlet whatsoever I think YouTube is the finest. chanel espadrilles its my good luck apt work to discern this website and finding these awesome YouTube movie tutorials. Cheap Supra ShoesI retard your fashionable material regularly. Your humoristic manner namely humorous keep doing what you're doing!

Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia 2015

 MIĘDZYNARODOWY KONGRES ZDROWEGO STARZENIA

 

24-25 września 2015 r., Warszawa

 

2 dni - 9 sesji plenarnych - 74 panelistów - zakończył się Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia!

 

 

Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia był jednym z najważniejszych wydarzeń na mapie polityki senioralnej w Polsce, skupiająca wybitne autorytety z kraju i z zagranicy.

 

Idea tegorocznego Kongresu wynika z obecnych trendów demograficznych. W związku ze starzeniem się społeczeństwa osoby starsze będą odgrywały w nim coraz większą rolę. Dlatego konieczne jest kontynuowanie działań mających na celu aktywizację społeczną osób starszych oraz zapewnienie im godnego życia w jak najlepszym zdrowiu przez możliwie najdłuższy czas. Celem Kongresu jest podsumowanie dotychczasowych aktywności w ramach polityki senioralnej w Polsce oraz wypracowanie kluczowych wniosków dla dalszych działań.

Istotną rolę wydarzenia podkreśla fakt, że w organizację Kongresu zaangażowały się instytucje publiczne, takie jak Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Gospodarki.

 

W tym roku przedmiotem dyskusji zaproszonych gości były istotne, dla prawidłowego funkcjonowania polityki senioralnej, tematy jak: realizacja Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce, zdrowe starzenie się w Europie – Wizja Europy 2050, samodzielność i bezpieczeństwo osób starszych, innowacje, e-zdrowie. Poruszone zostały również kwestie srebrnej gospodarki, aktywności zawodowej 50+ i solidarności międzypokoleniowej.

 

Udział w sesjach panelowych wzięli udział m.in.: 

 • Prof. Marian Zembala, Minister Zdrowia,
 • Władysława Kosiniak-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 • Prof. Małgorzata Fuszara, Sekretarz Stanu, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania,
 • Grażyna Henclewska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
 • Michał Szczerba, Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej w Sejmie RP,
 • Tomasz Latos, Przewodniczący Komisji Zdrowia w Sejmie RP, 
 • Jolanta Kwaśniewska, Prezes Stowarztszenia "Porozumienie bez Barier"
 • Emily Sinnot, przedstawicielka Banku Światowego, 
 • Manfred Huber, Koordynator ds. Zdrowego Starzenia, Niesprawności i Opieki Długoterminowej z Biura Regionalnego WHO w Europie,  
 • Prof. Asghar Zaidi, specjalista w zakresie międzynarodowej polityki społecznej z Uniwersytetu w Southampton,
 • Prof. Jean Bousquet, Przewodniczący Światowego Sojuszu przeciwko Przewlekłym Chorobom Układu Oddechowego WHO,
 • Brian O’Connor, DyrektoraEuropean Connected Health Alliance,
 • Prof. Stephen Bevan, Dyrektor Centre for Work Effectiveness, The Work Foundation. 

 

 

Relację z kongresu można obejrzeć w seriwsie YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCaqQ4cuIn2MxGw9lO51tl2w

 

 

Jesteśmy przekonani, że Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia zapisze się na kartach historii polityki senioralnej w Polsce i w Europie. Wierzymy, że łącząc wiedzę i doświadczenie zaproszonych organizacji oraz autorytetów z różnych dziedzin i części świata, znajdziemy inspirację i nowe rozwiązania, które jeszcze lepiej pozwolą nam realizować jeden z priorytetów Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – „zdrowa starość zaczyna się w już dzieciństwie”.

 


 

Materiały z konferencji:

 

 

 

Organizator: 

 

 

Współpraca 

 

 

Patroni honorowi: 

 

 

Patroni medialni: 

 

    

 

Fundacja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się ul.Woronicza 31 lok. 254, 02-640 Warszawa
tel.: +48 22 327 61 39 fax: +48 22 327 61 30 e-mail: biuro@zdrowestarzenie.org
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych