Jak możesz pomóc
Newsletter zapisz się
what a humorous this YouTube record is I'm still laughing, babyliss pro perfect curl therefore where can i do it amuse assistance. Woolrich Outlet as I wish for apt learn more and more regarding all recipes of cooking. babyliss perfect curl since I don desire apt fail to take this series. Isabel Marant Its fastidious funny YouTube movie I all go apt expenditure a fast visit YouTube network site among favor of humorous videos, Isabel Marant Sneakers Today YouTube movie tutorials quality namely more improved and enhanced, Hollister outlet whatsoever I think YouTube is the finest. chanel espadrilles its my good luck apt work to discern this website and finding these awesome YouTube movie tutorials. Cheap Supra ShoesI retard your fashionable material regularly. Your humoristic manner namely humorous keep doing what you're doing!

Statut

 

 

Celami statutowymi Fundacji są:

 

1) Opracowanie lub propagowanie rozwiązań prawnych, zarządczych, społecznych na rzecz utrzymania aktywności społecznej i zawodowej społeczeństwa, a także jego zdrowego i bezpiecznego starzenia się w kontekście nowych wyzwań gospodarczych oraz zachodzących zmian demograficznych, w szczególności odnoszących się do Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

 

2) Inicjowanie oraz wspieranie profilaktyki i edukacji prozdrowotnej, w tym szczególnie związanej z pracą i aktywnością zawodową oraz wiążącymi się z nimi schorzeniami, a także promowanie zdrowego stylu życia w społeczeństwie.

 

3) Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagadnień dotyczących „zdrowego starzenia się” oraz czynników wpływających na proces starzenia i jego przebieg.

 

4) Podejmowanie działań w ochronie zdrowia na rzecz poprawy dostępu pacjentów do innowacji w medycynie w zakresie diagnostyki i leczenia oraz rehabilitacji, a także wspieranie realizacji programów badań przesiewowych oraz wczesnej diagnostyki.

 

5) Opracowywanie lub wsparcie opracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych mających na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy, zdrowia lub jakości życia społeczeństwa.

 

6) Inicjowanie, wspieranie i rozwijanie działań służących zagwarantowaniu i poprawie dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych oraz technologii medycznych.

 

7) Tworzenie lub wspieranie tworzenia rozwiązań z zakresu pracy, polityki społecznej lub zdrowotnej, które służą stworzeniu korzystnych warunków dla godnego starzenia się.

 

8) Promowanie korzystnych postaw oraz podejmowanie działań i wdrażanie rozwiązań na rzecz możliwie jak najdłuższego utrzymywania sprawności oraz aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej osób starszych.

 

9) Podejmowanie lub promowanie działań służących przeciwdziałaniu oraz rozwiązywaniu problemów wykluczania społecznego, zawodowego części osób starszych.

 

10) Wspieranie działań i poszukiwanie rozwiązań z zakresu ekonomii oraz ubezpieczeń, służących rozwiązywaniu problemów społecznych, zdrowotnych
i materialnych starzejącego się społeczeństwa;

 

11) Poszukiwanie i wspieranie korzystnych dla społeczeństwa rozwiązań z zakresu finansowania ochrony zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności w obszarze rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

 

12) Wspieranie jak najdłuższej aktywności zawodowej społeczeństwa, a także poszukiwanie i wspieranie wdrożenia rozwiązań na rynku pracy, które sprzyjają tworzeniu nowych miejsc pracy oraz zatrudnianiu osób starszych.

 

13) Współpraca z instytucjami i organami administracji publicznej oraz Parlamentem na rzecz opracowywania krótko i długofalowych polityk lub strategii,
a także rozwiązań prawnych służących przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom społecznym, zdrowotnym lub ekonomicznym starzenia się społeczeństwa.

 

14) Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw obywateli i pacjentów do świadczeń zdrowotnych, godnego „starzenia się”, a także pracy i aktywności zawodowej.

 

15) Działalność na rzecz i/lub wspieranie działalności innych osób (fizycznych/prawnych) lub organizacji/instytucji, których celami, pokrywającymi się z celami Fundacji, jest odpowiednio: działalność naukowa, naukowo-techniczna, medyczna, edukacyjna i oświatowa, kulturalna, w zakresie zagadnień/problemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji, aktywności zawodowej społeczeństwa i rozwoju zawodowego obywateli.

 

Kliknij, aby pobrać Statut Fundacji

Fundacja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się ul.Woronicza 31 lok. 254, 02-640 Warszawa
tel.: +48 22 327 61 39 fax: +48 22 327 61 30 e-mail: biuro@zdrowestarzenie.org
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych